تولید کننده انواع جک و پاور آسانسورهای هیدرولیکی

 

طراحی و ساخت ومونتاژ

 

بالابری، نفری و ویلچری

 

جک های شناور طرح ویتور ایتالیا باربچرولو

 

موتور المو ایتالیا شیر بلین المان پمپ sem یا setima ایتالیا

 

کاراسلینگ استاندارد با پاراشوت

 

بالابرهای مجهز به پاراشوت