فروشگاه اینترنتی بازرگانی داتیس

گیربکس

Showing 1–15 of 110 results

S38 VVVF 7.3KW 1/6m/s (فلکه ۵۶*۵*۱۰)

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر

GEM VVVF 6.1KW با اینکدر

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر

S38 VVVF 5.9KW 1m/s (فلکه ۱۰*۴*۵۶)

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر

MF84 AC2 14.7KW (فلکه ۵۲)

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر

MF48 VVVF 9.2KW 1m/s

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر

MF48 VVVF 7.3KW 1.6m/s

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر

MF48 VVVF 7.3KW 1.6m/s (فلکه ۴۵)

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر

MF48 AC2 7.3KW (فلکه ۴۵)

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر

MF48 AC2 7.3KW (فلکه ۵۶)

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر

MF48 AC2 5.5KW (فلکه ۵۶)

۰ تومان
افزودن به سبد خرید

S58S VVVF 11KW 1m/s (فلکه ۱۰*۶*۵۲)

۰ تومان
افزودن به سبد خرید

S58S AC2 11KW 1m/s (فلکه ۱۰*۶*۵۲)

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر

S58 VVVF 11KW 1m/s (فلکه ۱۲*۵*۵۲) با اینکدر

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر

S58S AC2 9.2KW 1m/s (فلکه ۱۰*۶*۵۲)

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر

S58S VVVF 9.2KW 1.6m/s (فلکه ۱۲*۵*۵۶) با اینکدر

تماس بگیرید
اطلاعات بیشتر
مقایسه