فروشگاه اینترنتی بازرگانی داتیس

زیلابگ

Showing 1–15 of 31 results

زیلابگ ۱۲ نفره SM200 40C 2m/s 12.1KW 900Kg 40*5*10

اطلاعات بیشتر

زیلابگ ۱۸ نفره SM225 45C 1.6m/s 14.7KW 1350Kg 40*8*10

اطلاعات بیشتر

زیلابگ ۱۶نفره SM200 45D 2m/s 19.2KW 1200Kg 32*8*8

اطلاعات بیشتر

زیلابگ ۱۶نفره SM225 60B 2m/s 20KW 1300Kg 40*8*12

اطلاعات بیشتر

زیلابگ ۱۶نفره SM200 45C 1.6m/s 14.7KW 1200Kg 40*8*10

اطلاعات بیشتر

زیلابگ ۱۶نفره SM200 45C 1.6m/s 14.7KW 1250Kg 40*8*10

اطلاعات بیشتر

زیلابگ ۱۳نفره SM200 40C 2m/s 16.25KW 1000Kg 32*7*8

اطلاعات بیشتر

زیلابگ ۱۳نفره SM200 40C 1m/s 7.5KW 1000Kg 32*6*8

اطلاعات بیشتر

زیلابگ ۱۳نفره SM200 40C 1.6m/s 12.1KW 1000Kg 32*7*8

اطلاعات بیشتر

زیلابگ ۱۳نفره SM200 40C 1m/s 7.5KW 1000Kg 32*7*8

اطلاعات بیشتر

زیلابگ ۱۳نفره SM200 40D 1m/s 7.5KW 1000Kg 32*7*8

اطلاعات بیشتر

زیلابگ ۱۳نفره SM200 40D 1.6m/s 12.1KW 1000Kg 32*7*8

اطلاعات بیشتر

زیلابگ ۱۸نفره SM210 60 1.6m/s 17.1KW 1350Kg 32*8*8

اطلاعات بیشتر

زیلابگ ۱۸نفره SM210 60 1m/s 10.7KW 1350Kg 32*8*8

اطلاعات بیشتر

زیلابگ ۱۸نفره SM200 45D 1.6m/s 14.3KW 1350Kg 32*8*8

اطلاعات بیشتر
مقایسه